Federale Overheidsdienst 
FinanciŽn

     

 Thema's

   Actueel
   Statistieken
   Ontvangsten van de staat
   Inventaris federale fiscale uitgaven
   Publicaties

 Studie- en Documentatiedienst

   Studie- en Doc. dienst
   Organigram
   Infotheek

 Hoge Raad van FinanciŽn

   De Hoge Raad van FinanciŽn
   Adviezen & Verslagen Hoge Raad
   De Hoge Raad contacteren

 Wegwijs op de site

   Site overzicht - Index
   Andere sites
   FinanciŽn - Fiscus - Thesaurie
   Zoek
 Disclaimer
 Home Docufin

Het Fiscaal Memento
Een overzicht van de Belgische fiscaliteit


Inhoud en doel van het Fiscaal Memento

De toepasselijke wetgeving
Tussentijdse update
De elektronische versie van het Fiscaal Memento
Het Fiscaal Memento bestellen
     
 Het archief van het Fiscaal Memento  

Inhoud en doel van het Fiscaal Memento

Met het "Fiscaal Memento" wil de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn een regelmatig bijgewerkt overzicht geven van de fiscaliteit in BelgiŽ. Gezien de besproken materie bijzonder complex is, kunnen hier uiteraard niet alle bijzondere regelingen worden opgenomen. Enkel de hoofdlijnen of de meest voorkomende gevallen worden behandeld.

Deel 1:  de directe belastingen 

Het eerste deel van het Fiscaal Memento behandelt de directe belastingen: personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. De belasting op de niet-inwoners wordt in dit Memento niet behandeld; het betreft hier een zeer specifiek domein waarop men enkel een juist zicht kan hebben door de internationale overeenkomsten van toepassing op elke bilaterale situatie, te behandelen. De laatste hoofdstukken gaan over de voorheffingen en de voorafbetalingen. De bijzondere vennootschapsbelastingstelsels (stelsel van de voorafgaande beslissingen, beleggingsvennootschappen, enz.) worden ook behandeld in het eerste deel.

Deel 2:  de indirecte belastingen 

In het tweede deel komen de indirecte belastingen aan bod: btw, registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnzen, milieutaksen, enz.

In dit Memento worden enkel de belastingen beschreven die onder de verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn vallen of vielen. Voor een aantal van die belastingen zijn thans de gewesten verantwoordelijk. De informatie over laatstgenoemde belastingen wordt bijgevolg enkel als eenvoudige richtlijn verstrekt.

In het Fiscaal Memento wordt in de regel niet gehandeld over procedures (aangifte, controle en betwistingen).  

Bronnen

De auteurs van de tekst zijn S. HAULOTTE en Ch. VALENDUC (1e deel) en E. DELODDERE (2e deel). Zij danken hun collegaís van de Studie- en Documentatiedienst en van de federale en regionale Fiscale Administraties voor het voorbereidend werk, de opmerkingen en de vertalingen die werden gemaakt bij de opstelling van dit Memento.

Alhoewel de auteurs bijzonder gelet hebben op de betrouwbaarheid van de informatie die in de tekst werd opgenomen, mag het Fiscaal Memento niet worden beschouwd als een administratieve circulaire. Het Fiscaal Memento wordt uitsluitend opgesteld voor documentaire doeleinden op een algemeen en globaal niveau. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De Studie- en Documentatiedienst is niet bevoegd om een antwoord te geven op vragen om inlichtingen betreffende de toepassing van de fiscale wetgeving voor individuele gevallen. De circulaires waarnaar dit Memento verwijst, zijn beschikbaar in de rubriek "Fiscale Databank" (Fisconetplus) op de homepage van de website van de FOD FinanciŽn (Fiscaliteit - Inkomstenbelastingen - Administratieve richtlijnen en commentaren - Circulaires).

Het Fiscaal Memento is ook beschikbaar in het Frans, het Engels en het Duits.

april 2014

S. HAULOTTE

Ch. VALENDUC

E. DELODDERE

Top


De toepasselijke wetgeving (versie januari 2014) 

De beschreven wetgeving is die welke van toepassing is (tenzij anders vermeld) :

voor de directe belastingen, met uitzondering van de voorheffingen (1e deel, hoofdstukken 1 tot 4) : op de inkomsten van 2013 (aanslagjaar 2014);

voor de indirecte belastingen (2e deel) en voor de voorheffingen (1e deel, hoofdstuk 5 tot 7) : op 1 januari 2014.

Top


Tussentijdse update

Zoals voorheen zal de gedrukte versie van het fiscaal memento ťťnmaal per jaar worden bijgewerkt. Het fiscaal memento kan vanaf nu ook worden geraadpleegd op de website http://docufin.fgov.be en vanaf deze site als pdf-bestand worden gedownload. 

Als tussen twee bijwerkingen van de gedrukte versie van het fiscaal memento belangrijke wijzigingen in de fiscale wetgeving in werking treden, zullen deze wijzigingen zo vlug mogelijk op de elektronische versie worden aangebracht. 

Top


 

De elektronische versie van het Fiscaal Memento (versie januari 2014)

Klik in de onderstaande tabel om het Fiscaal Memento te downloaden.

Het Fiscaal Memento (pdf)

Integrale versie (3,0 MB)

Het Fiscaal Memento mag niet beschouwd worden als een administratieve circulaire, er kunnen geen rechten aan worden ontleend

Top


Het Fiscaal Memento bestellen

U kan een papieren versie van het Fiscaal Memento verkrijgen via de bestelpagina voor publicaties van de FOD FinanciŽn.

Top


Informatieleverancier 
Studie-en Documentatiedienst,
JoŽl Van Calster

webauteur Brigitte Degeest

Informatie laatst gewijzigd op 06.05.2014

 

Copyright © 2001 Belgische Federale Overheidsdienst FinanciŽn, Administratie van de Thesaurie - Cel Internet/intranet